Elektronisk cigarett

Vaping sjukdom, är en sjukdom som orsakas av inandning av aerosoler genom e-cigarett vaping som innehåller symptom av olika slag: andnings såsom hosta, bröstsmärta och andfåddhet, eller gastric såsom buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré. Sjukdomen spred sig snabbt i USA mellan augusti 2019 och februari 2020, vilket resulterade i 2,758 bekräftade fall av lungsjukdom, varav […]