Elektronisk cigarett

Vaping sjukdom, är en sjukdom som orsakas av inandning av aerosoler genom e-cigarett vaping som innehåller symptom av olika slag: andnings såsom hosta, bröstsmärta och andfåddhet, eller gastric såsom buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré. Sjukdomen spred sig snabbt i USA mellan augusti 2019 och februari 2020, vilket resulterade i 2,758 bekräftade fall av lungsjukdom, varav 64 var dödliga. Patologin skulle ha orsakats av användningen i förångade vätskor av ett visst ämne, vitamin E acetat.

Sjukdomen skrämde USA, och dödligheten, liksom manifestationen av lungsymtom, föll så snart” gör-det-själv ” e-cigarettvätskor eller innehållande ämnen och tillsatser som varken testades eller godkändes av USA: s livsmedels-och läkemedelsadministration identifierades som potentiellt farliga. Vanlig sed bland unga amerikaner, i själva verket är att packa hemma vätskor som skall införas i den elektroniska cigaretten, särskilt baserat på THC och andra otestade tillsatser.

I Europa har epidemin från Vape.se inte observerats och det finns inga rapporterade fall. Ett villkor som förmodligen beror på att tobaks-och vape-marknaden i Europeiska unionen, och i Italien, regleras av strängare direktiv och förordningar och därför är föremål för större kontroll över toxiciteten hos vätskor som säljs i lämpliga butiker.