Lindrarlustgas patroner symptomen på depression?

Bota depression med lustgas patroner? Det kanske låter som ett misslyckat vittigt skämt, men det är det inte. Enligt en studie vid Washington University School of Medicine och University of Chicago på patienter med depression resistenta mot standardbehandlingar dra nytta av att andas en blandning av syre och lustgas som annars kallas lustgas patroner. Resultaten av den kliniska fas 2-studien publicerades i Science Translational Medicine om LustgasPatroner.

Vakuum och dikväveoxid
Som författarna till studien förklarar, svarar svår depression inte alltid på vanliga läkemedelsbehandlingar (30% av patienterna har ingen fördel), så medicinsk vetenskap letar efter alternativa metoder för att hjälpa dessa patienter. Ett sätt som har studerats i ungefär tio år nu är att använda kväveoxid, som verkar på olika hjärnreceptorer: medan konventionella antidepressiva medel riktar receptorerna hos neurotransmittorerna noradrenalin och serotonin, interagerar lustgas patroneren med NMDA-receptorerna av glutamat.

De positiva effekterna av dikväveoxid på deprimerade patienter var redan kända: när det fungerar kommer förbättring inom några timmar (en annan skillnad från andra läkemedelsbehandlingar, vars effekter tar lite tid att manifestera), men viktig information om doser och varaktighet saknades.

Källor: Kilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka här,